Початок продажів рішення "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях"

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" призначена для ведення тільки
управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського та податкового обліку
рекомендується придбати програму "BAS Бухгалтерія". Для спільного використання
з цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними на рівні
документів.

Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах. Факт
здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в різних
розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.

Система має можливість реєстрації та формування первинних документів
господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо.

Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі
реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам
отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і
критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються,
а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

Програма має такі основні функціональні можливості:

• Автоматизація обчислення вартості кожної з наданих споживачам послуг
відповідно до діючих тарифів, норм та умов, що впливають на результати
обчислень;
• Коригування вартості кожної наданої споживачеві послуги за наявності пільг і
субсидій у споживача;
• Реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих
послуг з урахуванням пільг і субсидій;
• Визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню керуючій
організації державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації,
які пов'язані з наданням пільг і субсидій;
• Облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг із державними
структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов'язані з
наданням пільг і субсидій;
• Формування друкованих форм квитанцій на оплату споживачам послуг;
• Облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг;
• Облік отриманих грошових коштів від державних структур, компенсуючих витрати
керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій;
• Аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг;
• Аналіз стану взаєморозрахунків з відповідальними державними структурами.